iMAL bokstavsträning som mobil-app

I Norge har iMALs digitala läromedel till skolan samt för hemmabruk blivit en stor succé med flera utmärkelser. Nu finns iMAL app även tillgängligt för den svenska marknaden där redan flera kommuner använder programmet i undervisningen.

iMAL är en app till Chrome webbläsare som kan användas i samband med läs- och skrivinlärning i skolan eller hemma. Häng med för att lära dig mer om appen och hur du använder programmet i Chrome.

Multisensorisk inkodning av bokstäver

iMALs teoretiska förankring grundar sig i en multisensorisk arbetsmetod där barn lär in bokstäver med flera sinnen samtidigt. Appen används direkt i chrome webbläsaren utan att något konkret program behöver laddas ner till enheten. Med hjälp av lärplattans- alternativt datorns pekskärm formar barnen bokstäver och uttalar bokstavsljudet.

I den här appen handlar mycket om prestationsglädje där barnen får uppleva känslan av att faktiskt klara av att jobba med bokstäver. Då programmet endast skapar ord till läsning och skrivning bestående av bokstäver barnen behärskar motiveras de till att lära. Barnen stöter alltså enbart på kända bokstäver och bokstavsljud som kombineras med de nya bokstäver som med tiden lärs in.

Praktiskt app hemmabruk

Idag är iMAL ett läromedel som i allt högre utsträckning köps in av kommuner och skolor runt om i Sverige. Med det sagt finns även möjligheten för föräldrar att köpa tillgång till iMAL app i chrome webbläsare. Hemmabruk av iMAL är effektivt framför allt för de barn som kämpar med att komma ihåg samt lära in bokstäver.

Den digitala appen kan användas från lärplattor, men självklart även på moderna laptops med pekskärmsfunktion. Barnen lär in bokstäver genom att forma samt uttala och får även öva ordskrivning med de inlärda bokstäverna.

Faktum är att många lärare som använder iMAL i undervisningen även ger barn övningar i programmet som läxa. Då loggar barnet in med sin personliga användare precis som i skolan direkt via webbläsaren i Chrome. I förväg kan läraren anpassa de läs- och skrivuppgifter som barnet ska arbeta med genom att lägga in anpassade bokstavsordningar.

Enkel administration av app

Som app och program är iMAL användarvänligt och enkelt att administrera för den som ska vägleda barnet under övningarna. Det kan vara en lärare som kartlägger barnets bokstavskunskap för att sedan anpassa läs- och skrivuppgifter utifrån de bokstäver eleven behärskar. Samtidigt kan det vara en förälder som lägger in bestämda bokstäver som barnet ska lära in samt öva på hemma.

Den digitala iMAL appen till Chrome webbläsare är enkel att använda för barn från 6-7 år och uppåt. Arbetsmetoden repeteras och barnen kommer snabbt in i sättet att jobba med iMAL på lärplatta eller dator. Det finns fasta standardövningar som ser likadana ut till upplägget för varje ny bokstav som ska kodas in, men även lite mer utmanande uppgifter.

För att få tillgång till iMAL hemma alternativt i skolan behöver läromedlet beställas direkt av företaget. Det går att beställa iMAL för hemmabruk eller licens till skola till en bestämd kostnad via hemsidan www.imals.se och då skickas login uppgifter ut på e-post.

I Norge har iMALs digitala läromedel till skolan samt för hemmabruk blivit en stor succé med flera utmärkelser. Nu finns iMAL app även tillgängligt för den svenska marknaden där redan flera kommuner använder programmet i undervisningen. iMAL är en app till Chrome webbläsare som kan användas i samband med läs- och skrivinlärning i skolan eller…