iMAL bokstavsträning som mobil-app

I Norge har iMALs digitala läromedel till skolan samt för hemmabruk blivit en stor succé med flera utmärkelser. Nu finns iMAL app även tillgängligt för den svenska marknaden där redan flera kommuner använder programmet i undervisningen. iMAL är en app till Chrome webbläsare som kan användas i samband med läs- och skrivinlärning i skolan eller…

continue reading
Inga kommentarer